П`ятниця, 19.04.2024, 14:12
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Чернівецький міський Благодійний фонд Нова СІМ'Я


ШАРА!!!
Видео
Меню сайту
Форма входу
Не ошибись мечтой
Обними меня

Здоров'я

ПРОПОЗИЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  У ЗАКОН УКРАЇНИ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

 http://new-family.ucoz.ua/news/propoziciji_prezidenta_ukrajini_u_zakon_ukrajini/2014-07-18-160

 

ІСНУЄ ПОНАД 200 ВИЗНАЧЕНЬ ЗДОРОВ’Я…

 

      Здоров’я це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад”.

 

Таке визначення поняття "здоров’я” є найбільш чітким, зрозумілим, повним і вміщує,насамперед, біологічні, соціальні та психологічні аспекти даної проблеми.

 

Виділяють три рівні опису цінності "здоров’я”:

 

      1) біологічний – початкове здоров’я передбачає досконалість саморегуляції організму,гармонію фізіологічних процесів як наслідок максимуму адаптації;

 

      2) соціальний – здоров’я є мірою соціальної активності, діяльності, відношеннялюдського індивіда до світу;

 

      3) особливий психологічний – здоров’я є відсутність хвороби, але швидше заперечення її у значенні подолання (здоров’я – не тільки стан організму, але й стратегія життя людини).                                 

 

      Біологічні ознаки здоров’я передбачають фізіологічно нормальний стан і функціонування організму, тобто такий стан, за яким поточність формоутворюючих, фізіологічних і біологічних процесів в організмі підпорядковується доцільним біологічним процесам. Перші елементи здоров’я передаються дитині від батьків. З розвитком людини до визначеного ступеня змінюється й її здоров’я. На біологічному рівні здоров’я характеризується нормальною функцією організму на всіх рівнях його організації – організму, органів,гістологічних, клітинних та генетичних структур; нормальною поточністю типових фізіологічних і біохімічних процесів, які сприяють вираженню та відтворенню; здатністю організму пристосовуватися до умов існування в навколишньому середовищі, що постійно змінюються (адаптація); здатністю підтримувати постійність внутрішнього середовища організму; забезпеченням нормальної і різнобічної життєдіяльності та зберіганням живої основи в організмі. Тому фізичне здоров’я визначають такі чинники: індивідуальні особливості анатомічної будови, фізіологічні функції в різних умовах – спокої,навантаженні, рухах, рівень фізичного розвитку і систем.

 

        Найбільш повно сутність соціальної цінності здоров’я сформулювали В.В. Канеп, Г.І. Цареградцев і Б.І. Ольшанський: "Здоров’я – це не тільки одна з необхідних передумов щастя людини, його всебічного, гармонійного розвитку.

- здоров’я обумовлений психічними особливостями людини,можливостями забезпечити і подолати хворобу, способом життя і розумінням того, що здоров’я – це не тільки стан організму, але і стратегія життя. До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини (збудливість,емоційність, чутливість). Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів. Психічне здоров’я пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібності. Все це обумовлює особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів. Суттєво впливають на здоров’я людини її особливі психічні стани, які не є постійними її якостями, але виникають спонтанно або під впливом зовнішніх факторів (розлад свідомості, зміни настрою,апатія, афектні стани, напруженість тощо).


- здоров’я залежить від духовного світу особистості, складових духовної культури людства (освіти, науки, релігії, моралі, етики, ставлення до сенсу життя, власних ідеалів, світогляду). Соціальне здоров’я індивіда залежить від економічних чинників, його стосунків структурними одиницями соціуму (сім’єю, організаціями через які відбуваються соціальні зв’язки) – праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування. Враховуються також міжетнічні стосунки, різниця в доходах, рівень матеріального добробуту. Треба зазначити, що в реальному житті всі ці 4 складові діють одночасно і їх інтегрований вплив визначає стан здоров’я людини.


 

узагальнені підсумки дослідження в залежності здоров’я людини від

різних чинників переконують, що стан системи охорони здоров’я обумовлює в середньому лише 10% всього комплексу впливів.

Решта 90% припадає на:

екологію 20%) + спадковість (20%) +  50% на умови та спосіб життя.

 
   
  Психологічний рівень    
  Духовне    

– це сукупність матеріальних умов, суспільних соціальних установок (культура, освіта, традиції тощо), умов поведінки (включаючи соціально-психологічну та фізіологічну реактивність) особистості і зворотний її вплив на ці умови.

РЕЙТИНГ ЗАГРОЗ ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНИ

Фактори ризику – паління, вживання алкоголя, харчування та забруднення навколишнього середовища призводять до виникнення хвороб, отруєнь, травм та найбільш небезпечних серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця та інсульт.

 

ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИЛІТТЯ НАРОДЖУВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗМЕНШИЛАСЬ НА 35%, СМЕРТНІСТЬ ЗБІЛЬШИЛАСЬ НА 18,6%.

 
Спосіб життя людини  
 
 
 

12 причин смертності

Ішемічна хвороба серця 39.6

Цереброваскулярна хвороба (інсульт) 12.9

Цироз печінки 3.0

Отруєння 2.9

Інші ненавмисні ушкодження 2.6

Самоушкодження 2.1

Рак трахеї, бронхів, легенів 2.1

ВІЛ/СНІД 2.0

Хронічне обструктивне захворювання легенів 1.9

Туберкульоз 1.9

Дорожньо-транспортні пригоди 1.6

Рак шлунку 1.5

12 причин інвалідності

Ішемічна хвороба серця 15.2

Цереброваскулярна хвороба (інсульт) 5.4

Інші ненавмисні ушкодження 1.8

Уніполярні депресивні розлади 4.1

ВІЛ/СНІД 3.8

Отруєння 2.9

Розлади, пов’язані з вживанням алкоголю 3.3

Цироз печінки 3.3

Природжені аномалії 2.8

Дорожньо-транспортні пригоди 2.7

Дефіцит поживних речовин 2.5

Туберкульоз 2.4

Джерело: Глобальний тягар хвороб (ГТХ) за оцінками ВООЗ, 2008 р.